Meteen naar de inhoud

De PotterDome Code

PotterDome heeft een eigen code ontwikkeld. Deze code garandeert de onafhankelijkheid van PotterDome als platform én dat we voldoen aan onze missie. Ook staat er duidelijk onze klachtenprocedure in beschreven.

De PotterDome code bestaat uit

Onze speerpunten

  • De inhoud van PotterDome is authentiek

De onderwerpen, invalshoeken en vervolgens de artikelen, blogs, series en meer, komen vanuit een authentieke hoek, dat betekent zelf onderzocht, ontwikkeld en verspreid. Als er gebruik wordt gemaakt van bronnen, dan worden deze vermeld. Als een bron anoniem wenst te blijven, is de naam tenminste bij de hoofdredacteur bekend.

  • PotterDome biedt alles aan op één platform

Je mag – zonder meer – van ons verwachten dat we alles aanbieden op één platform. Wanneer je dus op deze website komt, mag je dus van ons verwachten dat je niet naar andere websites of systemen moet om van PotterDome gebruik te kunnen maken. Een uitzondering hierop zijn echter de social media, waar we eveneens content aanbieden.

  • PotterDome voldoet aan haar missie
  1. PotterDome voldoet aan haar gidsfunctie door naast filmografische of biografische achtergrondinformatie ook actuele content te brengen van onder meer initiatieven genomen door officiële en particuliere partijen.
  2. PotterDome vertaalt de magie van De Jongen Die Bleef Leven naar hedendaagse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld digitale veiligheid, wonen en werk, liefde etc.
  • PotterDome is onafhankelijk van wie dan ook

PotterDome is geen verlengstuk van J.K. Rowling, Warner Bros., Bloomsbury of één van de anderen betrokken bij de Harry Potter-franchise. Dit platform is inhoudelijk, creatief en geestelijk onafhankelijk van wie dan ook. Dat betekent dat we niet per definitie ‘met de mond van wie dan ook’ spreken. Sterker nog: PotterDome kan ook een tegengeluid bieden. Macht/tegenmacht, spraak/tegenspraak zogezegd. Als JK Rowling bijvoorbeeld een uitspraak doet die echt niet kan, zijn wij de eersten die ook daadwerkelijk zeggen dat het écht niet kan. PotterDomers werken daarnaast zonder ruggespraak: Alle medewerkers die bij PotterDome meewerken – hoofdredacteur, eindredacteur, redacteuren en community medewerkers werken op onafhankelijke basis. Dat betekent dat deze PotterDomers hun werk doen zonder invloed van buitenaf. Niemand – JK Rowling en haar producenten en uitgevers incluis – kan hen vertellen wat zij wel en niet mogen opschrijven. Dit brengt de extra verplichting met zich mee dat we onze werkzaamheden zorgvuldig en correct verrichten.

  • PotterDome werkt volgens de beginselen van goede én constructieve journalistiek

In tijden van desinformatie en nepnieuws, is het belangrijk dat we ons baseren op feitelijk juiste informatie. PotterDome conformeert zich daarom aan de Code van Bordeaux, waarin onder meer zaken als hoor en wederhoor en feiten controle zijn vastgelegd. Daarnaast werkt PotterDome daar waar het kan volgens de beginselen van Constructieve Journalistiek: we dragen liever bij aan de oplossing dan dat we met vingertjes wijzen.

  • PotterDome biedt een veilig platform voor iedereen

Iedereen die PotterDome bezoekt of actief is, moet kunnen rekenen op een veilig platform waar ruimte is voor elke mening. Om die reden kiest PotterDome ervoor zich puur te focussen op ‘De Wereld van de Jongen Die Bleef Leven’. Een en ander lees je in ons commitment.

  • PotterDome gaat zorgvuldig om met je gegevens

De ‘fanbase’ van PotterDome is waarvoor dit medium gemaakt wordt. Daarom is PotterDome uiteraard zuinig op je gegevens. PotterDome deelt nooit zomaar zonder toestemming gegevens met derden voor welk doeleind dan ook. Voorts voldoet PotterDome aan alle eisen die de AVG stelt. Zie voor meer hierover op de Privacy pagina.

  • Heb je een klacht? Samen komen we eruit!

Is er iets rond PotterDome gebeurd, maar ben je het er niet mee eens? Samen komen we eruit! Stuur een e-mail ter attentie van de hoofdredacteur met daarin je klacht en gewenste oplossing. Voeg – indien van toepassing en voor zover aanwezig – zoveel mogelijk bewijzen toe. We gaan vervolgens kijken wat we voor je kunnen doen en binnen drie dagen verwachten we je uitsluitsel te kunnen geven.