De PotterDome Code

Waar veel media een redactiestatuut hebben, heeft PotterDome een eigen code ontwikkeld. Deze code garandeert de onafhankelijkheid van PotterDome als platform én dat we voldoen aan onze missie. Ook staat er duidelijk onze klachtenprocedure in beschreven.

  • De inhoud van PotterDome is authentiek

De onderwerpen, invalshoeken en vervolgens de artikelen, blogs, series en meer, komen vanuit een authentieke hoek, dat betekent zelf onderzocht, ontwikkeld en verspreid. Als er gebruik wordt gemaakt van bronnen, dan worden deze vermeld. Als een bron anoniem wenst te blijven, is de naam tenminste bij de hoofdredacteur bekend.

  • PotterDome biedt alles aan op één platform

Je mag – zonder meer – van ons verwachten dat we alles aanbieden op één platform. Wanneer je dus op deze website komt, mag je dus van ons verwachten dat je niet naar andere websites of systemen moet om van PotterDome gebruik te kunnen maken. Een uitzondering hierop zijn echter de social media, waar we eveneens content aanbieden.

  • PotterDome voldoet aan haar missie

Een onafhankelijk online platform die de sage rond Harry Potter, Fantastic Beasts en Nicolas Flamel ontrafelt.

  • PotterDome is onafhankelijk van wie dan ook

Dit platform is inhoudelijk, creatief en geestelijk onafhankelijk van wie dan ook. Dat betekent dat we niet per definitie ‘met de mond van JK Rowling, Warner Bros, Bloomsburry of wie dan ook’ spreken. Sterker nog: PotterDome kan ook een tegengeluid bieden. Als JK Rowling bijvoorbeeld een uitspraak doet die echt niet kan, zijn wij de eersten die ook daadwerkelijk zeggen dat het écht niet kan.

  • PotterDome werkt volgens de beginselen van goede journalistiek

In tijden van desinformatie en nepnieuws, is het belangrijk dat we ons baseren op feitelijk juiste informatie. PotterDome conformeert zich daarom aan de Code van Bordeaux, waarin onder meer zaken als hoor en wederhoor en feiten controle zijn vastgelegd.

  • PotterDomers werken zonder ruggespraak

Alle medewerkers die bij PotterDome meewerken – hoofdredacteur, eindredacteur, redacteuren en community medewerkers werken op onafhankelijke basis. Dat betekent dat deze PotterDomers hun werk doen zonder invloed van buitenaf. Niemand – JK Rowling en haar producenten en uitgevers incluis – kan hen vertellen wat zij wel en niet mogen opschrijven. Dit brengt de extra verplichting met zich mee dat we onze werkzaamheden zorgvuldig en correct verrichten.

  • PotterDome gaat zorgvuldig om met je gegevens

De ‘fanbase’ van PotterDome is waarvoor dit medium gemaakt wordt. Daarom is PotterDome uiteraard zuinig op je gegevens. PotterDome deelt nooit zomaar zonder toestemming gegevens met derden voor welk doeleind dan ook. Voorts voldoet PotterDome aan alle eisen die de AVG stelt. Zie voor meer hierover op de Privacy pagina.

  • Heb je een klacht? Samen komen we eruit!

Is er iets rond PotterDome gebeurd, maar ben je het er niet mee eens? Samen komen we eruit! Stuur een e-mail ter attentie van de hoofdredacteur met daarin je klacht en gewenste oplossing. Voeg – indien van toepassing en voor zover aanwezig – zoveel mogelijk bewijzen toe. We gaan vervolgens kijken wat we voor je kunnen doen en binnen drie dagen verwachten we je uitsluitsel te kunnen geven.

Toch het uitgebreide redactiestatuut zien? Dat kan! Klik hier.