De PotterDome Code

PotterDome als platform (met inbegrepen: het nieuwsplatform op www.potterdome.eu, het digitale magazine op www.potterdome.eu/magazine, de rpg-game Kings Cross op www.potterdome.eu/kingscrossrpg en de podcast PD Today) definieert zichzelf als volgt.

Definitie

PotterDome is een journalistiek onafhankelijk medium die ‘De Pottergeneratie’ een gezicht geeft. Wij definiëren de Pottergeneratie als de generatie liefhebbers – fans – tussen 1999 en heden. De Pottergeneratie kun je verdelen in blokken van tien jaar. Zo heb je de ‘legacy generatie’, de tweede generatie’ en inmiddels zitten we bij generatie drie. PotterDome is ontstaan in de ‘legacy generatie’.

Kenmerkend aan de Pottergeneratie is dat het een creatieve gemeenschap is, blijkt wel als je kijkt naar wát er uit voortgekomen is. Sommigen vonden er hun onderneming, maakten – al dan niet fan made – films of stormden door naar de politiek.

Inhoudelijk eigen keuzes

Het feit dat wij ‘de Pottergeneratie’ centraal stellen, betekent ook dat wij op inhoudelijk gebied onze eigen afwegingen maken over de al dan niet te behandelen onderwerpen. Dat kunnen onderwerpen binnen ‘het Potter-spectrum’ zijn, maar ook onderwerpen van andere titels uit het Fantastische Genre. Immers, de Pottergeneratie is niet eenkennig. 

Onafhankelijke resource boven fansite

Bijkomend voordeel is dat wij op deze manier ook duidelijk aantonen geen verlengstuk van Warner Bros, J.K. Rowling of welke partij dan ook te zijn en ook geen gebruik hoeven te maken van content in eigendom van de franchise, zoals het merendeel van onze conculega’s dat wél moet. Wij zijn nadrukkelijk een journalistiek/creatief platform en geen fansite. Bonusje: met onze instelling hoeven we ook niet bij elke uitspraak van deze of gene afstand te nemen, maar kunnen we een podium bieden voor iedereen die het ermee eens is of niet. Wij stellen de franchise gelijk aan het fandom.

Liefde voor de franchise én de generatie

Dat neemt niet weg dat wij dit platform maken omdat wij een verbondenheid met De Jongen Die Bleef Leven voelen. Maar tegelijkertijd is het universum rondom Potter heen dusdanig uitgebreid, dat je kunt spreken over een ‘generatie’. Wij vinden dat net wat interessanter dan telkens maar een herhaling van zetten op te voeren. 

Kortom, dit is PotterDome. Een onafhankelijk platform voor de Pottergeneratie. Een plek waar je je veilig voelt en waar je vrijuit kunt praten. Dat is onze missie.

Steun je onze missie?

Wij bieden onze incidentele- én terugkerende bezoekers (leden) een vrij en veilig platform