Meteen naar de inhoud

Hoofdredactie PotterDome: ‘stop met verspreiden adres J.K. Rowling’

Activisten hebben onlangs het adres van schrijfster J.K. Rowling verspreid, naar aanleiding van haar uitspraken rond transgenders. De schrijfster kwam eind 2019 onder vuur te liggen toen ze op sociale media een artikel bekritiseerde waarin de omschrijving “mensen die menstrueren” voorkwam. Ze grapte dat daar toch een woord voor was, doelend op vrouwen. Critici namen haar dat kwalijk, omdat ook transgender mannen kunnen menstrueren.

Diverse platformen – waaronder PotterDome – namen openlijk afstand van haar woorden. Onder meer Belgian Potterheads, MuggleNet en The Leaky Cauldron hebben aangegeven om die reden informatie zoveel mogelijk ‘op de achtergrond aan te bieden’. PotterDome gaat zelfs een stap verder: wij publiceren alleen het hoogstnoodzakelijke, alhoewel dat bij ons een triple reden heeft. Naast haar uitspraken, richt PotterDome zich vooral op ‘de wereld rondom’ én omdat dit eveneens deel uitmaakt van ons maatschappelijke doel: bijdragen aan een veilig en vrij internet. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar kan nooit misbruikt worden om bepaalde groepen te kwetsen of om haat te zaaien.

Aan onze kant zijn we hoogst kritisch jegens de gedane uitspraken, waarbij we nadrukkelijk niet de persoon, maar slechts haar uitspraken veroordelen. Het feit dat iemand bepaalde uitspraken doet, maakt deze nog geen slecht persoon (vinden wij). Toch zien we voldoende aanleiding om slechts beperkt in de pen te klimmen als het om de schrijfster gaat. Zoals nu.

Want dat lijkt ons de juiste manier om te laten weten dat we het er niet mee eens zijn. Een vreedzame manier waarmee iedereen zou kunnen leven. Het sturen van bedreigingen of zelfs langsgaan is daar juist verre van. Nogmaals: vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar kan nooit misbruikt worden om mensen te kwetsen of om haat te zaaien. Iets dat wat ons betreft twee kanten op werkt. Waar we vinden dat de welbekende uitspraken van La Rowling echt niet kunnen, vinden wij even zo goed dat het sturen van dreigementen ook niet kan. Laat dat duidelijk zijn. Gelukkig zijn er nog geen meldingen dat er vanuit Nederland bedreigingen aan het adres van Rowling zijn bezorgd.

En laten we dat vooral zo houden. Laten we hopen dat de schrijfster ooit een keer openstaat voor de dialoog met mensen uit die wereld, dan dat wij ons verlagen tot middeleeuws niveau waarbij pek, veren en hooivorken het straatbeeld bepaalden om maar ons gal te spuwen. Trouwens, hadden we niet iets anders te doen? Zoals ons te verheugen op de reünie van de Harry Potter-cast op HBO Max?

Chris de Boer, hoofdredacteur-uitgever PotterDome

Extra noot: PotterDome roept J.K. Rowling om in ieder geval de dialoog aan te gaan. Haar uitspraken hebben geleid tot polarisatie en tot een kloof, daar waar we ooit in verbinding samen begonnen zijn. Aan verbinding is op alle fronten behoefte in deze tijd, dus wij houden ons van harte aanbevolen als zij bereid is die dialoog aan te gaan. Tot die tijd blijft de redactie bij haar commitment, zoals ook vastgesteld door onze collega’s van MuggleNet, The Leaky Cauldron en Belgian Potterheads.

Geef een antwoord