Main Menu

Recent posts

#1
Zweinstein / Re: Sorteerceremonie
Last post by Cassidy - Feb 23, 2024, 19:15
De zomervakantie was interessant geweest, en dat was nogal zacht uitgedrukt. Eerst was er het huwelijk van haar ouders, vervolgens de rest van de vakantie was doorgebracht met haar broer op het Castello bij hun tante, hoewel ze daar vooral als chapperonne rondrende, al had ze geen flauw idee waarom precies maar zolang ze tijd kon doorbrengen met haar nicht en haar broer vond ze het allang prima. Nu, nu was het weer tijd voor school en na de welkomst picknick, had ze er zin in. De trein was inmiddels tot stilstand gekomen en vrolijk sprong ze eruit en volgde ze de andere oudere jaars naar de koetsen, waarin ze plaats nam en enkele afdelingsgenoten zich bij haar voegde.

Onder wat geklets kwamen ze al snel bij het kasteel aan, waar ze uit de koets stapte en haar weg het kasteel in vervolgde. Zoals gewoonlijk zag de Grote Zaal er weer adembenemend uit, en tot haar verbazing zag ze haar moeder op de stoel naast die van het schoolhoofd zitten, ze glimlachte warm naar haar ouders, waarna ze haar weg vervolgde naar haar afdelingstafel en daar op de bank neerplofte en de afdelingsgenoten die ze nog niet gezien had begroette en het gesprek met hen aanging.
#2
Informatie / Re: Foutje? Kan gebeuren!
Last post by Heer Gilleen - Feb 22, 2024, 18:59
Dat van het verderlopen is mijns inziens geen godmoden. Er staat namelijk nergens bij de dames dat deze zijn gaan stilstaan. Ook staat er nergens in Flavio's post dat het x tijd duurt.

Het stukje over laten schrikken kan ik mij in vinden, daar om te laten schrikken de beide dames wel aanwezig moeten zijn.

Het woordje ze ga ik niet veranderen, want ik zou niet wete welke andere ze bedoeld kunnen worden in dat topic.

Maar ik had die post eerder al gelezen en er is iemand die post aan het editten geslagen, want er ontbreken dingen die ik gelezen had waarin wel godmoden stond, in mijn ogen. Ik ga dus even niks met die post doen en zet bij de collegea uit wie van hen aan de edit gegaan is.
#3
Kaartenbak / Re: Sepp di Tolve
Last post by Sorteerhoed - Feb 21, 2024, 23:38
Zet me op je hoofd en ik zal zeggen,
waar jij je savonds te rusten mag leggen.
Sepp jou sorteren zit wel snor,
Jou zet ik in Griffoendor.
#4
Zweinstein / Een dag in de Leeuwentroep!
Last post by Cassidy - Feb 20, 2024, 22:12
Ze had hard zo ontzettend hard gewerkt aan haar huiswerk, zo nu en dan was ze op onderzoek uitgeweest dan eens alleen, dan eens met Hugo en nu was het dan weekend en was ze net terug in de leerlingenkamer na het overheerlijke ontbijt. Ze had geen flauw idee wat ze kon doen, tot ze zich bedacht dat het waarschijnlijk niemand zou storen als ze wat achtergrond muziek zou verzorgen, althans dat hoopte ze dan toch. Vluchtig rende ze naar haar slaapzaal en viste haar viool uit de koffer die ze in haar hutkoffer opgeborgen had, waarna ze weer naar beneden liep.

Eenmaal beneden legde ze de viool op haar schouder en begon ze rustig wat te pingelen om er weer even in te komen. Het duurde niet lang voordat ze haar weg op de viool weer gevonden had en begon een lied te spelen dat ze zo nu en dan voor haar vader en moeder speelde en hoopte dat ze echt niemand zou storen met haar vioolspel, waar ze al vrij snel helemaal in op ging.
#5
Zweinstein / Re: Raven verenig u.
Last post by Damon Mikaelson - Feb 20, 2024, 22:06
Damon lag nog wat te dagdromen op zijn bed, daar hij net pas ontwaakt was. Zijn huiswerk had hj de avond ervoor al afgemaakt en met de jongens van zijn slaapzaal had hij tot laat in de nacht knalpoker gespeelt, vandaar dat hij ook pas laat ontwaakte deze ochtend. Hij wreef de slaap uit zijn ogen en kwam met een zucht overeind, waarna hij zich naar de badkamer voor de jongen begaf en zich douchte alvorens hij zich aankleedde. Vluchtig haalde hij een kam door zijn haar waarna hij zichzelf tevreden bekeek in de spiegel en zich naar de beneden waagde.

Eenmaal beneden zag hij dat de leerlingenkamer nog vrij leeg was. Aan een tafel zag hij twee jongerejaars meiden zitten en besloot zijn charmes in de strijd te gooien zodra hij bij hen aan tafel zat. Nonchalant wandelde hij op de tafel af en bekeek de meiden. "Goedendag juffrouw Taylor, juffrouw Savinniah. Heeft u een goede nachtrust gehad? Mag ik erbij komen zitten?" vroeg hij vervolgens, terwijl hij beide dames een voor een vragend aankeek.
#6
Zweinstein / Re: Tijd voor een standje
Last post by Jordan - Feb 20, 2024, 11:12
Hij zag de trotse blik van zijn vader en glimlachte warm naar de man. Ondanks dat dingen op een sneltreinvaart gegaan waren had hij zijn hoofd er goed bijgehouden waardoor hij tussen de gesprekken door goed had kunnen nadenken over bepaalde dingen. "Hmhm formeel is hiervoor inderdaad beter. Al zou ik zelf wellicht niet een té formele brief willen." Kort hoorde hij zijn vader zijn redenen ervoor uitleggen en begrijpend knikte hij. Hij zag de man knikken op zijn dankbare blik en hoorde de woorden die de man zei. "Ik ben u juist dankbaar voor uw steun. Ik weet niet of hij mij zo zou steunen, ik vrees het haast van niet."

De geur van sigaar hield hem rustig, en dat gaf hem ook de wetenschap dat zijn vader nog steeds in dezelfde ruimte als hem was. Nadat de man de brief gelezen had zag hij hem ontroerd opkijken van de brief. "Als ik ooit zo'n woorden hoor over uw zusje zou ik niet anders kunnen als haar zoveel leifde gunnen." Dankbaar keek hij zijn vader aan en hoorde de man heel zacht aan hem duidelijk maken dat andere vader anders konden denken en hij knikte begrijpend. "Dan stuur ik de brief op deze manier naar heer Abramov, zodra we hier klaar zijn." Het duurde niet lang of er verschenen twee glazen zoete wraak wodka en hij wist dat er een aangelengd was voor hem. "En nu een toost?" klonken de woorden van zijn vader en hij knikte. "Nu een toost." Hij nam zijn glas en hief dat omhoog en zei enkele woorden. "Op een nieuw begin en op de liefde!"
#7
Zweinstein / Re: Een enerverende dag
Last post by Cassidy - Feb 20, 2024, 11:03
Op haar woorden kreeg ze van twee kanten antwoord. "Ah, u luisterde nooit stiekem? Dat deden wij vroeger wel." Vroeg het meisje op samenzweerderige toon aan haar, waarop de jongen naast haar een soort gelijk vraag stelde. "Ah en u bleef dan niet afluisteren als zij samen kwamen?" Ze schudde haar hoofd. "Nee, zover ik weet kwamen ze in zo'n gevallen pas samen als wij echt sliepen. Buiten dat als de volwassenen samen kwamen, werd er een huiself ingezet om op de kinderen te passen, van wat ik hoorde."

Hugo knikte instemmend op haar woorden en warm glimlachte ze naar de jongen. Ook Harry leek het eens te zijn met haar voorstel en ze hoorde zijn woorden. "Dat lijkt me een slimmer idee inderdaad. Katherine, juffrouw Savianniah en ik gaan dan op een andere dag op onderzoek uit, mits de twee dames het daarmee eens zijn natuurlijk." Begrijpend knikte ze, en al snel hoorde ze ook Shadow positief op haar voorstel antwoorden en Katherine antwoorde een negatief dat zij mee zou gaan met haar broer en het Raafje, maar haar woorden klonken ook meer dan logisch. "Als jullie vier twee aan twee gaan zal men in het ergste geval denken dat jullie verliefd zijn en een uitbrander geven. Maar een derde erbij laat dat wegvallen. Ik ben er content mee alleen op pad te gaan, want elkaar beter leren kennen vanwege een crush kom ik met mijn broers niet mee weg. Laat staan met een andere jongedame." Begrijpend knikte Cassidy op die woorden. "Hmm daar heeft u een heel goed punt, juffrouw Totelear. Dan gaan we twee aan twee en kunt u alleen op pad als u dat wilt."

Ze hoorde Hugo iets aanvullen over de das in het logo van Huffelpuf en ze kon het niet meer met hem eens zijn dat het dier van Huffelpuf niet bepaald spectaculair was. Haar aanvulling werd dankbaar ontvangen door Shadow en zelfs jongeheer Totelear leek nu oprecht geïnteresseerd te zijn in hun huiswerk. "Dat klinkt zeer plausibel, juffrouw Gilleen. Ik vraag me af welk Element voor onze afdeling staat." Klonken Harry's woorden en zachtjes bedankte ze hem, weliswaar wat verbaasd. Ze zag hoe het meisje tegenover haar een boek naar haar broer schoof en hoorde wat ze zei. "Oh, het zal ongetwijfeld in een boek staan inderdaad." Zei ze knikkend. Ze zag Hugo knikken op haar woorden over de sorteerhoed eveneens als Harry die vervolgens vroeg of ze er meer had en verontschuldigend schudde ze haar hoofd. "Op het moment niet, maar als er nog iets binnen valt horen jullie het." Shadow leek de enige in hun gezelschap te zijn die dat niet wist over de sorteerhoed en breed grijnsde ze. "Nou zo dus."

Ze zag Katherine aan een nieuw kopje beginnen en hoorde wat ze vroeg. "Ik heb weet van een diadeem dat van vrouwe Ravenklauws dochter was. Het zwaard van heer Griffoender hangt bij het schoolhoofd. Ik weet ook dat heer Zwadderich een medaillon had. Weten we iets van vrouwe Huffelpuf?" geïnteresseert knikte ze. "Gaat er niet rond dat de diameen van Ravenklauw verdwenen is? Althans ik verder nog nooit echt iemand uit Ravenklauw over de diadeem gehoord. Het zwaard van Griffoendor hangt inderdaad op het kantoor van het schoolhoofd, er gaan geruchten dat de sorteerhoed en later het zwaard aan een echte Griffoendor verschijnen als deze in de problemen zit." Toen Katherine over het medallion van Zwadderich begon keek ze het meisje geïnteresseerd aan, daar ze nog nooit echt over het medallion gehoord had, ja ze wist dat er zoiets moest bestaan maar verder vertelde nooit iemand er iets over. "Hmm wat vrouwe Huffelpuf heb ik geen idee, wat denkt u, jongeheer Totelear?" vragend keek ze naast zich, daar hij in Huffelpuf zat zou hij vast wel eens een en ander gehoord hebben.

De terreinknecht kwam voorbij en begroette hen, waarop ze de man vriendelijk terug begroette. Ze had enkele voorstellessen voor Fabeldieren gehad en heer Baxter gaf prima les, al had ze ook de professor voor Fabeldieren een keer gehad en ook zij gaf meer dan prima les in het vak en ze keek er naar uit om volgend schooljaar het vak te gaan volgen.
#8
Weerwolven / Re: Aanmeldtopic
Last post by Rosemary (Rose) Taylor - Feb 19, 2024, 21:19
Ik doe graag mee als dat mag?
#9
Weerwolven / Re: Aanmeldtopic
Last post by Gianna - Feb 19, 2024, 16:38
Ik speel ook graag mee.
#10
Zweinstein / Re: Tijd voor een standje
Last post by Heer Gilleen - Feb 19, 2024, 16:22
Meer dan trots keek hij zijn oudste zoon aan. Ondanks de snelheid waarmee alles had moeten ontwikkelen leek de jongen over bepaalde dingen goed te hebben nagedacht. "Hmhm formeel is hiervoor inderdaad beter. Al zou ik zelf wellicht niet een té formele brief willen." Hij legde kort zijn redenen daarvoor uit en vertelde dat het aan zijn zoon zelf was hoe formeel hij het wilde schrijven. Warm knikte hij op diens dankbare blik en ergens brak er opnieuw iets in hem om zijn zoon. "Laat die dankbaarheid mo mhac, een vader steunt zijn zoon in alles."

Terwijl de jongen aan zijn bureau zat te schrijven leunde hijzelf tegen een muur en keek uit het raam onder het genot van een sigaar. Toen de brief hem aangeboden werd nam hij deze aan en las hem door. Ontroerd keek hij op van de brief en met een vrijwel onhoorbaar trilling in zijn stem sprak hij. "Als ik ooit zo'n woorden hoor over uw zusje zou ik niet anders kunnen als haar zoveel liefde gunnen." Heel zacht zorgde hij ervoor dat hij de jongen duidelijk maakte dat het echter kon dat andere vaders anders dachten. Slechts een enkele zwiep van zijn staf liet twee glazen zoete wraak wodka verschijnen waarvan er een aangelengd was. "En nu een toost?"