+-

+-User

Welcome, Guest.
Please login or register.
 
 
 
Forgot your password?

Recent Topics ezBlock

Pasen in huis Gilleen

Started by Heer Gilleen, Apr 02, 2023, 15:22

Previous topic - Next topic

Nathalia

Na haar vraag toen ze eenmaal omgedraaid was hoorde ze haar kinderen lachen, waarop ze haar wenkbrauw optrok en zich afvroeg wat er zo grappig geweest was aan haar vraag. Ze zag hoe haar man in antwoord op haar woorden zijn hoofd schudde en ze begon zich steeds meer af te vragen wat de man van plan was.

"Nee mo maise, sommige zaken dient een man op zijn knieën uit te voeren. Mijn liefste, allerliefde Nathalia. Toen wij eindelijk na jaren toe durfde te geven aan elkaar kon ik u geen eerzaamheid bieden en moest ik u vragen om als wij aan ons zouden toegeven het geheim te houden om uw eer. Vandaag is dan de dag dat ik alsnog, sneller als wij ooit konden hopen kan doen wat mijn hart mij ingeeft." begon hij, waarop ze de tranen in haar ogen voelde komen en zag hoe hij haar liefdevol aan keek waarop ze hem net zo liefdevol terug aankeek. "Mijn lief, wilt u alstublieft ja zeggen en mij u een eervolle vrouw laten maken? Ik beloof u dat u de beste variant van mij zult krijgen om te hebben en te houden die ik kan zijn. Ik zal de grond waarop u loopt blijven aanbidden om u. En laat mij de eer ten deel vallen voor dat gespuis hier waarlijk een vader te zijn die beloofd ze op handen te dragen?" hoorde ze hem vragen, terwijl inmiddels de stille tranen over haar wangen liepen en lang nadenken over het antwoord hoefde ze niet. "Ja, duizendmaal ja!" zei ze snikkend terwijl ze hem liefdevol aankeek.

Cassidy Campbell

Ze zag hoe Joshua naar haar jongere broertje knikte, en hoe hij naar haar oudere broer knipoogde, waarop ze zich begon af te vragen wat er nu eigenlijk zou gaan gebeuren. Ze hoorde haar broers en zus met haar meelachen, en keek afwachtend toe, terwijl ze de man zijn hoofd zag schudden op de vraag van haar moeder.

Ze hoorde hoe de man begon aan een heel verhaal en in stilte keek ze toe. Ze hoorde hem vragen of haar moeder alstublieft ja wilde zeggen om hem van haar een eervolle vrouw te laten maken, waarop ze iets verward keek, waarna ze hoorde wat hij verder zei. Ze hoorde haar oudere zus zeggen dat ze nu snapte wat er aan het gebeuren was. Waarop Cassie haar vragend aan keek, en haar zus zich naar haar toeboog en zachtjes zei dat Joshua hun moeder een aanzoek tot een huwelijk deed, waarop Cassie's ogen groot werden, terwijl ze aan haar zus kon horen dat ze moeite had om niet te huilen van blijdschap voor hun moeder. Haar moeder leek niet lang tijd nodig te hebben om tot een antwoord te komen. "Ja, duizendmaal ja!" hoorde ze haar moeder snikkend zeggen, waarop ze een traan langs haar wang voelde lopen, maar zich vrolijk en opgewekt voelde. Ze hoorde haar oudere zus en schoonbroer en jongere broertje vrolijke geluiden maken en klappen, waarop ze automatisch met hen meebegon te klappen en op en neer sprong uit vreugde.

Jordan Campbell

Jordan zag hoe zijn vader trots knikte naar zijn broertje en vervolgens een samenzweerderige knipoog van zijn vader ontving, waarop hij een scheve grijns op zijn gezicht kreeg. Hij wist precies wat zijn vader nu van plan was en keek met een strak gezicht afwachtend toe.

Zijn vader schudde zijn hoofd op de vraag van zijn moeder, waarna hij de man zijn zegje hoorde doen. Er viel een korte pauze tussen zijn woorden. "Mijn lief, wilt u alstublieft ja zeggen en mij u een eervolle vrouw laten maken? Ik beloof u dat u de beste variant van mij zult krijgen om te hebben en te houden die ik kan zijn. Ik zal de grond waarop u loopt blijven aanbidden om u. En laat mij de eer ten deel vallen voor dat gespuis hier waarlijk een vader te zijn die beloofd ze op handen te dragen?" hoorde hij zijn vader vragen, waarop hij glimlachte. Zijn moeder leek niet lang na te hoeven denken en hoorde haar snikkend antwoorden. "Ja, duizendmaal ja!" hij keek om zich heen toen hij vrolijke geluiden en applaus hoorde en zag zijn zusje vrolijk op en neer springen. "Whoohoo! Ja!" schreeuwde hij vrolijk, terwijl hij luid klapte. Nu was het enkel nog afwachten tot de man de ring om haar vinger zou schuiven.

Heer Gilleen

Tot zijn opluchting hoefde hij niet lang op een antwoord te wachten en vertelde zij hem al snel dat dat antwoord duizend maal ja was. Er brak een applaus uit en hij hoorde Jordan juichen. Zacht lachend nam hij de ring uit het doosje en schoof deze om haar vinger, wetende dat deze precies zou passen. Hij kwam overeind en voor het eerst kuste hij haar kort maar liefdevol voor het aangezicht van haar kinderen, kleindochter en schoonzoon. Hij fluisterde onder zijn adem slechts voor haar hoorbaar dat hem nog een ding te doen stond.

Met haar in zijn armen richtte hij zich tot haar jongste twee kinderen, Jordan had hij immers de vraag al gesteld. "Uw beide, mits u het wilt zou ik u graag officieel mijn naam laten dragen en u beide aannemen als mijn kinderen." Hij vertelde ze pas na hun antwoord dat hij Jordan die vraag al eens gesteld had en liet het aan de jongen zijn antwoord nog zo kort geleden te delen. Waarna hij zich naar vrouwe Liviana richtte. "Gezien uw leeftijd maar meer nog het feit dat u al eens geadopteerd bent geworden maakt het onmogelijk u hetzelfde aanbod te kunnen doen. Buiten dat draagt u heer Levi's naam. Ik wil echter een keer met u spreken over wat ik wél voor u kan doen. Laat u mij weten wanneer het u schikt?"

Alles was gezegd en gedaan en hij richtte zich weer tot zijn geliefde. "We gaan echter niet hier brunchen maise, maar nemen alles mee naar de lunch horende bij de paasvuren in het dorp. Uw werk zal niet voor niks geweest zijn, maar ik wilde u tot ik de vraag stelde niks laten doorhebben. Uw zonen echter hebben mij geweldig geassisteerd."

Nathalia

Nadat ze Joshua eenmaal antwoord gegeven had hoorde ze vrolijke geluiden achter zich en applaus uitbreken en ze glimlachte. Het duurde dan ook niet lang voordat ze haar geliefde zacht hoorde lachen en hem de ring uit het doosje zag nemen en deze om haar vinger zag schuiven en tot haar verbazing paste de ring precies. Tijd om de ring uitvoerig te bekijken had ze niet toen maar dat zou ze later wel doen. Ze zag hem overeind komen en ze voelde zijn lippen kort maar liefdevol op de hare en ze kuste hem net zo liefdevol terug, voor toeziend oog van hun kinderen, kleindochter en schoonzoon. Ze hoorde wat hij onder zijn adem fluisterde en ze keek hem knikkend aan.

Terwijl ze in zijn armen stond richtte haar geliefde zich tot hun jongste twee kinderen. Hij vertelde hen dat hij graag officieel hen zijn naam zou laten dragen, mits zij dat wilden en hen aannemen als zijn kinderen. Ze zag Jacob's ogen groot worden en hoorde zijn enthousiaste antwoord. "Ja, graag! Dan bent u eindelijk officieel mijn papa!" zei hij enthousiast en Nathalia kon een grinnik niet onderdrukken. Ze vroeg zich af hoe haar jongste dochter dit zou opnemen, maar na haar antwoord ook gehoord te hebben, hoorde ze haar geliefde vertellen dat hij Jordan die vraag al eens gesteld had en het leek erop dat hij het aan Jordan liet om zijn antwoord te delen. Hij richtte zich vervolgens tot haar oudste dochter. "Gezien uw leeftijd maar meer nog het feit dat u al eens geadopteerd bent geworden maakt het onmogelijk u hetzelfde aanbod te kunnen doen. Buiten dat draagt u heer Levi's naam. Ik wil echter een keer met u spreken over wat ik wél voor u kan doen. Laat u mij weten wanneer het u schikt?" hoorde ze hem aan haar oudste dochter vragen, waar haar dochter kort leek na te denken. "Ik snap wat u bedoelt, pap. Morgen wellicht, als u dat schikt natuurlijk?" vroeg haar dochter aan de man, waarop ze glimlachte. Als ze eenmaal getrouwd waren zouden ze een waarlijk gezin zijn, al voelde dat voor haar nu al zo.

Toen alles gezegd en gedaan was richtte hij zich weer tot haar. "We gaan echter niet hier brunchen maise, maar nemen alles mee naar de lunch horende bij de paasvuren in het dorp. Uw werk zal niet voor niks geweest zijn, maar ik wilde u tot ik de vraag stelde niks laten doorhebben. Uw zonen echter hebben mij geweldig geassisteerd." klonken zijn woorden, waarop ze hem liefdevol aan keek. "Klinkt uiterst gezellig mijn lief. Het feit dat ik de gehele tijd niks doorhad bewijst inderdaad dat Jordan en Jacob oprecht hun uiterste best gedaan hebben mij niets te laten doorkrijgen. Dit was het mooiste geheim ooit."

Cassidy Campbell

Ze hoorde iedereen om zich heen juichen van blijdschap en zelfs haar oudere broer deed mee. Ze zag hoe de man de ring uit het doosje haalde en deze om haar moeders vinger schoof, waarop ze nog harder begon te juichen en te klappen en het leek dat haar oudere zus, schoonbroer en jongere broertje erin meegingen.

Joshua leek zich tot haar en Jacob te richten en ze luisterde in stilte. "Uw beide, mits u het wilt zou ik u graag officieel mijn naam laten dragen en u beide aannemen als mijn kinderen." hoorde ze hem zeggen, waarop ze naar Jacob's enthousiaste antwoord luisterde en hoorde haar moeder grinniken om zijn antwoord. "Graag, pap." zei ze dan ook met een grote glimlach op haar gezicht, ze wilde niks meer te doen hebben met haar biologische vader en Joshua's voorstel was daar een mooi begin voor. Ze hoorde hem vervolgens vertellen dat hij die vraag al eens aan Jordan gesteld had, en het leek alsof hij het aan Jordan liet of hij zijn antwoord met hen wilde delen. Ze luisterde naar wat hij tegen haar oudere zus zei, en keek haar aan, toen zij haar antwoord gaf.

Toen eenmaal het belangrijke deel van de dag voorbij was, hoorde ze wat hij tegen hun moeder zei, waarop ze naar zowel Jordan als Jacob keek, ze wist dat Jordan dingen goed geheim kon houden, maar dat Jacob dit in zijn geheel geheim gehouden had, daar was ze van onder de indruk. Ze hoorde wat haar moeder antwoordde en bedacht zich dat ze zich nog moest omkleden.

Jordan Campbell

Hij zag hoe zijn vader de ring uit het doosje haalde en deze om de vinger van zijn moeder schoof, waarna hij zag hoe hij haar kuste, waarop het applaus en gejuich zo mogelijk nog luider werd en hij erin meegevoerd werd.

De man richtte zich tot Jacob en Cassidy, en hoorde wat hij hen vroeg. Hij luisterde naar Jacob's enthousiaste woorden en kon net als zijn moeder een grinnik niet onderdrukken. Ook Cassidy nam het aanbod van de man aan, waarna hij de man hen hoorde vertellen dat hij hem de vraag al gesteld had, en liet het aan hem om zijn antwoord met hen te delen. "Ik heb zijn aanbod ook geaccepteerd. Ik wil niets liever dan zijn naam dragen en zijn zoon worden." zei hij dan ook zodat iedereen die in de tuin stond het kon horen, terwijl hij glimlachte. Hij hoorde de korte conversatie tussen zijn vader en zijn oudere zus, terwijl hij glimlachte.

Toen het belangrijke gebeuren voorbij was, hoorde hij wat de man tegen zijn moeder zei en hoorde het compliment dat hij hem en Jacob gaf, waarop hij Jacob de man enthousiast hoorde bedanken. "Dank u, athair." zei hij dan ook, terwijl hij luisterde naar het antwoord van zijn moeder, die zo bleek nog geen tijd gehad had om haar ring goed te bekijken. "Wellicht is het een idee als wij ons allemaal even gaan omkleden?" stelde hij voor aan zijn broertje, zusje, oudere zus en schoonbroer, waarop hij zijn broertje enthousiast zag knikken evenals Liviana en Levi, waarop hij aanstalte maakte om naar het huis te wandelen en zo hun ouders even een momentje voor zichzelf te geven.

Heer Gilleen

De reacties van de kinderen waren beter als hij had durven dromen. "Ja kleine man dan is het officieel, maar uw papa ben ik volgens u al heel lang is het niet?" Na het antwoord van miss Cassidy wenkte hij haar. "Komt u eens little lady? Hij diepte uit zijn zak een bedelarmbandje op zonder dat ze het zag en vroeg haar haar arm uit te strekken. "In mijn familie, en ook in dit dorp, zijn bepaalde kadoos traditie, een ervan is dat de dochters bij hun geboorte een armbandje krijgen. Voor de oudste dochter word die verworven van een (groot)oma. We weten dat u niet de oudste dochter in uw gezin bent. Echter heb ik wel dit voor u." Hij bond haar een armbandje om met daaraan haar geboorstesteen en een klein stafje dat symbool stond voor haar magische opleiding en legde uit waar deze voorstonden, ook zat er een bedeltje aan voor het moment dat ze grote zus werd. "Elk belangrijk ding in uw leven zal er een nieuwe bedel verschijnen." Hij knikte vrouwe Liviana toe dat morgen hem prima schikte en vertelde haar man dat hij welkom was om bij dat gesprek aan te schuiven daar hij niks achter diens rug wilde doen. Ook voor haar diepte hij een armbandje uit zijn zak met gelijkaardige symbolen, dit armbandje was echter oud en ooit van zijn oma geweest. "U echter bent wel de oudste dochter en na goed overleg in mijn familie heeft men besloten dat enkel u deze toebehoord." Hij knipoogde naar Jordan en vertelde Jacob dat zij mannen moesten wachten op volwassenheid. Over het kleintje zei hij bewust niks, haar armbandje had hij al omgedaan voor iedereen buiten was en tot nog toe was het niemand opgevallen, iets dat hem amuseerde.

Hij hoorde dat Jordan voorstelde dat ze zich gingen omkleden en hij knikte de groep toe. "Wij letten wel op het kleintje." Met een zwiep van zijn staf verdwenen alle heerlijkheden in manden en hij trok zijn geliefde dicht tegen zich aan waarna hij haar een kus in haar nek gaf. "Hmm ik voorzie vanavond als de oudsten weg zijn en de kleine man slaapt een picknick hier in de tuin onder het licht van de maan onder de sterrenhemel." Zodra iedereen gereed was nam hij een van de manden en ging met aan zijn arm zijn verloofde voor naar het paasvuur.


OOC: Uitgeschreven.

Nathalia

Toen de ring eenmaal om haar vinger geschoven was, hoorde ze haar kinderen luider klappen en juichen dan eerder, waarop ze voor een moment hun richting opkeek met een warme glimlach op haar gezicht.

Haar jongste zoontje had al enthousiast geantwoord, waarop haar verloofde reageerde. "Ja kleine man dan is het officieel, maar uw papa ben ik volgens u al heel lang is het niet?" vroeg de man dan ook aan hun jongste zoontje die knikte en enthousiast ja zei en hem vertelde dat Joshua voor hem al zijn papa was sinds hij zich kon herinneren. Hun dochter antwoorde ook positief en dat luchtte haar op, waarna ze Jordan's woorden hoorde en hem met een warme blik aan keek. Ze hoorde hem ook tegen hun jongste dochter spreken en zag wat hij vervolgens om haar pols hing, iets dat hij vervolgens ook bij hun oudste dochter deed. Die hem dankbaar aan keek en een knuffel gaf en hem vervolgens bedankte. Ze hoorde wat hij vervolgens tegen Jacob zei, die begrijpend knikte maar blij was voor zijn zussen dat zij iets gekregen hadden.

Ze hoorde haar oudste zoon iets voorstellen. "Wellicht is het een idee als wijs ons allemaal even gaan omkleden?" hoorde ze hem zeggen, waarop Liviana, Levi en Jacob instemmend knikten en langzaam de weg naar binnen begonnen af te leggen. "Wij letten wel op het kleintje." hoorde ze haar geliefde zeggen, waarop ze instemmend knikte en zich eindelijk even de tijd kon nemen om de ring te bekijken. De ring had een patroon van hartjes erop en er  waren diamantjes en steentjes in vier verschillende kleuren ingezet, om en om. "Mo ghràdh? Mag ik vragen wat deze gekleurde steentjes zijn?" vroeg ze zacht, terwijl ze de steentjes op de ring aanwees en er uitvoerig naar bleef kijken. Ze zag vanuit haar ooghoeken de lekkernijen in manden verdwijnen en ze voelde hoe hij haar dicht tegen zich aantrok en voelde hoe hij een kus in haar nek gaf. Ze hoorde zijn woorden en grinnikte zacht. "Hmhm, ik kijk er nu al naar uit, mijn lief." zei ze zacht, terwijl ze zich liefdevol nog iets dichter tegen hem aandrukte. Toen iedereen eenmaal gereed was zag ze haar geliefde een mand nemen en besloot ook een mand te nemen en legde haar hand in zijn elleboog, terwijl ze langzaam richting het paasvuur gingen.


OOC: Uitgeschreven!

Cassidy Campbell

Ze hoorde wat haar broer zei en keek hem breed grijnzend aan. "Wat fijn om te horen Dan!" zei ze dan ook, terwijl ze haar moeder warm naar zowel haar als haar broer zag glimlachen. Ze hoorde wat de man aan Jacob vroeg en hoorde Jacob's antwoord waarop ze zachtjes lachte. Ze zag hoe de man haar wenkte na haar antwoord. "Komt u eens little lady?" zei hij dan ook, waarop ze naar hem toeliep en deed wat haar gevraagd werd. "In mijn familie, en ook in dit dorp, zijn bepaalde kadoos traditie, een ervan is dat de dochters bij hun geboorte een armbandje krijgen. Voor de oudste dochter word die verworven van een (groot)oma. We weten dat u niet de oudste dochter in uw gezin bent. Echter heb ik wel dit voor u." zei de man, terwijl hij haar een armbandje ombond en vertelde waar de bedeltjes voor stonden en hij vertelde haar dat bij elk belangrijk ding in haar leven een nieuwe bedel zou verschijnen. Met grote ogen keek ze naar het armbandje en vervolgens naar de man die haar vader vanaf nu was. "Dank u pap, dank u, dank u, dank u!" zei ze enthousiast, terwijl ze hem om de hals vloog uit dankbaarheid. Ze keek toe hoe hij vervolgens ook voor Liviana een armbandje had en hoorde wat hij zei, waarop ze haar zus glimlachend aan keek. Ze hoorde wat haar zus zei en hoorde vervolgens wat hij tegen Jacob zei waarop ze zachtjes grinnikte.

Ze hoorde hoe haar broer en broertje de man bedankte voor hun compliment, en hoorde Jordan vervolgens voorstellen aan hen om zich te gaan omkleden, waarop zij net als Jacob, Liviana en Levi instemmend knikte en ook naar binnen begon te wandelen om zich om te kleden. Ze hoorde nog net wat haar vader zei over Nathalie en grinnikte terwijl ze richting haar slaapkamer wandelde en zich vlot omkleedde in een minder kostbare jurk, waarna ze weer naar buiten liep en haar ouders en broers en zus volgde, richting het paasvuur.

OOC: Uitgeschreven.

Jordan Campbell

De reacties van zijn zusje en broertje deden hem goed, en blijkbaar deden ze hun vader ook goed. Hij hoorde de reactie van Cassidy op zijn woorden, waarop hij haar een warme glimlach schonk. "Dank je, Cassie." Hij hoorde dan ook wat Joshua aan Jacob vroeg en het antwoord van Jacob daarop, wat hem net als zijn zusje en zijn moeder liet grinniken. Hij zag hoe de man zijn zusje wenkte en haar iets om haar arm bond en haar het een en ander erover uitlegde, waarna hij hetzelfde bij Liviana deed, waarop hij breed glimlachte. Hij hoorde wat de man vervolgens tegen Jacob zei, nadat hij een knipoog van de man ontvangen had en zag hoe zijn broertje daar begrijpend op knikte.

Zijn voorstel werd door iedereen positief opgepikt en al gauw waren ze allemaal weer in het huis en zich aan het omkleden. Toen hij eenmaal omgekleed was en weer naar buiten liep zag hij zijn ouders al klaar staan en de kleine meid lag inmiddels weer bij haar moeder in de armen. Jacob en Cassidy waren de laatsten die zich bij hen voegden en al snel waren ze dan ook onderweg naar het paasvuur in het dorp.

OOC: Uitgeschreven!

Powered by EzPortal